Kosten

Grofweg zijn er drie mogelijkheden om onze bijstand te financieren.

 • Pro deo / toevoeging
  Als u gedetineerd bent, slachtoffer bent of op basis van uw inkomen kan de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging verstrekken voor de bijstand van een advocaat. De voorwaarden hiervoor staan vermeld op de website van de Raad: www.rvr.org. Ons kantoor kan voor de behandeling van uw zaak een toevoeging aanvragen. De Raad bepaalt dan mede op basis van uw inkomensgegevens bij de Belastingdienst of u in aanmerking komt voor een toevoeging en de hoogte van uw eigen bijdrage.
   
 • Vast tarief
  Het is mogelijk om een vast tarief af te spreken voor de behandeling van uw zaak. U weet dan vooraf welke kosten voor een advocaat aan uw zaak zijn verbonden. Indien noodzakelijk kan dit tarief ook in termijnen worden betaald.
   
 • Uurtarief
  Naast de mogelijkheden van de toevoeging en het vaste tarief kan worden afgesproken dat een advocaat uw zaak wordt behandelt op basis van een uurtarief. Dit tarief wordt voor de behandeling van uw zaak vastgelegd.